Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Tür [1]
Alt Biçim [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Dil [1]
Yayınlayan [2]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [10]
Süreli / Cilt [3]
Süreli Sayı [Dergi]

Ankara üniversitesi dil ve tarih-coğrafya fakültesi dergisi

1943
Süreli / Yıl1943
Süreli / Tarihİlkteşrin-Birincikanun (Kasım-Aralık)
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
00414255

Belleten

1943
Süreli / Yıl1943
Süreli / Tarihİkincikanun (Ocak)
Süreli / Sayı25
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
00414255

Belleten

1943
Süreli / Yıl1943
Süreli / TarihTemmuz
Süreli / Sayı27
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
00414255

Belleten

1943
Süreli / Yıl1943
Süreli / TarihNisan
Süreli / Sayı26
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
00414255

Belleten

1943
Süreli / Yıl1943
Süreli / Tarihİlkteşrin(Ekim)
Süreli / Sayı28
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]

Arkitekt : Aylık yapı sanatı, şehircilik ve dekoratif san'atlar dergisi

1943
Süreli / Yıl1943
Süreli / Sayı9-10
Süreli / Cilt13