Dil: İngilizce Bulunan: 21.017 Adet 0.012 sn
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [6]
Oda [4]
Koleksiyon [3]
Tür [8]
Alt Biçim [19]
Şekil [4]
Ortam [7]
Konu [14]
Yazar [19]
Dil [18]
Yayın Tarihi [20]
Yayınlayan [20]
Süre [7]
Süreli / Yıl [19]
Süreli / Sayı [19]
Süreli / Cilt [19]
Tez Yer Bilgisi [19]
Bilim Dalı [19]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13030035

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Journal of Social Sciences

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [Dergi]
09288430

Time

2016
Süreli / Yıl2016
Süreli / Tarih25 January
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt187
Süreli Sayı [Dergi]
21478724

Ankara Araştırmaları dergisi = Journal of Ankara Studies

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
20521081

Newsweek

2016
Süreli / Yıl2016
Süreli / Tarih22 January
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt166
Süreli Sayı [Dergi]
09288430

Time

2016
Süreli / Yıl2016
Süreli / Tarih1 February
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt187
Süreli Sayı [Dergi]
20521081

Newsweek

2016
Süreli / Yıl2016
Süreli / Tarih29 January
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt166
Süreli Sayı [Dergi]
21489424

Sosyal politika çalışmaları dergisi = journal of social policy studies

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / TarihTemmuz-Aralık
Süreli / Sayı35
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı [Dergi]
09288430

Time

2016
Süreli / Yıl2016
Süreli / Tarih8 February
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt187
Süreli Sayı [Dergi]
21478473

Gençlik Araştırmaları Dergisi = Journal of Youth Research

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Sayı5
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
21478473

Gençlik Araştırmaları Dergisi = Journal of Youth Research

2015
Süreli / Yıl2015
Süreli / Sayı6
Süreli / Cilt3