Kitap [Şiir]
9786050000023

Bütün eserleri : Seçmeler / Mevlana Celaleddin Rumi, hazırlayan Yakup Şafak

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
2010
Kitap [Din]
Kitap [Din]

Mesnevi / Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlâna ; çeviren Veled İzbudak, gözden geçiren Abdülbaki Gölpınarlı

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
1966
Kitap [Din]

Mesnevi / Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlâna ; çeviren Veled İzbudak, gözden geçiren Abdülbaki Gölpınarlı

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
1958
Kitap [Din]

Mesnevi / Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlâna ; çeviren Veled İzbudak, gözden geçiren Abdülbaki Gölpınarlı

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
1957
Kitap [Din]

Mesnevi / Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlâna ; çeviren Veled İzbudak, gözden geçiren Abdülbaki Gölpınarlı

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
1960
Kitap [Din]

Mesnevi / Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlâna ; çeviren Veled İzbudak, gözden geçiren Abdülbaki Gölpınarlı

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
1963
Kitap [Din]

Mesnevi / Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlâna ; çeviren Veled İzbudak, gözden geçiren Abdülbaki Gölpınarlı

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
1965
Kitap

Divan-ı Kebir : Gül-Deste / Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana Celaleddin ; hazırlayan Abdülbaki Gölpınarlı

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
1955
Kitap [Din]
9756403624

Mesnevî-i şerif şerhi / Mevlana Celaleddin Rumi, tercüme ve şerh A. Avni Konuk

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
[Tarih yok]
Kitap [Din]
9756403624

Mesnevî-i şerif şerhi / Mevlana Celaleddin Rumi, tercüme ve şerh A. Avni Konuk

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
[Tarih yok]
Kitap [Din]
9756403624

Mesnevî-i şerif şerhi / Mevlana Celaleddin Rumi, tercüme ve şerh A. Avni Konuk

Celaleddin Rumi, Mevlana, 1207-1273, (Muhammed Celâleddîn-i Rumi)
[Tarih yok]