Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [3]
Oda [2]
Koleksiyon [2]
Tür [3]
Alt Biçim [20]
Şekil [1]
Ortam [1]
Konu [18]
Yazar [20]
Dil [4]
Yayın Tarihi [20]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [6]
Süreli / Sayı [19]
Süreli / Cilt [7]
Kitap [Roman]
9751102510

Makamat / Mehmet b. Osman Harirî, çeviren Sabri Sevsevil

Harirî, Mehmet b. Osman, 1054-1122, (Mehmed ibni Osman)
1991
Kitap [Felsefe]

Felsefenin evrimi / Macit Gökberk

Gökberk, Macit, 1908-1993
1979
Kitap [Roman]
9751102510

Makamat / Mehmet b. Osman Harirî, çeviren Sabri Sevsevil

Harirî, Mehmet b. Osman, 1054-1122
1991
Kitap [Eğitim]
Kitap [Eğitim]
Kitap [Anı/Günlük]
Kitap [Armağan]
Kitap

Baharistan / Nureddin Abdurrahman bin Ahmed Camî, tercüme M. Nuri Gencosman

Camî, Nureddin Abdurrahman bin Ahmed, 1414-1492
1958
Kitap [Tiyatro]
Kitap [Eğitim]
Kitap [Edebiyat]
Kitap [Edebiyat]