Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Tür [1]
Alt Biçim [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Yayınlayan [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Darülfünun İlahiyat Fakültesi mecmuası : Tarihi, ictimai, dini, felsefi

1933
Süreli / Yıl1933
Süreli / TarihŞubat
Süreli / Sayı25
Süreli / Cilt6