Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Tür [1]
Alt Biçim [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Dil [3]
Yayın Tarihi [20]
Yayınlayan [20]
Süre [5]
Süreli / Yıl [20]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [20]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
21465959

Yükseköğretim ve bilim dergisi = Journal of higher education and science

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / TarihAğustos
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13011359

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13087338

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Uşak University Social Sciences Journal

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihKış
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt4
Süreli Sayı [Dergi]
10131388

Verimlilik dergisi

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Dergi]
13047191

Sigma : Mühendislik ve fen bilimleri dergisi = Sigma : journal of engineering and natural science

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / TarihHaziran
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt31
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]