Süreli Sayı [Dergi]

Höyük

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / TarihTemmuz
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Dergi]
13067044

İslami İlimler Dergisi = The Journal of Islamic Sciences

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / TarihGüz
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13030485

Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri = Educational sciences : theory and practice

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / TarihBahar
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt10
Süreli Sayı [Dergi]
13067885

Akademik incelemeler dergisi = Journal of academic inquiries

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
19861303

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Near East University Journal of Social Siciences

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13050397

Hemşirelikte eğitim ve araştırma dergisi = Journal of education and research in nursing

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / TarihAğustos
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13043617

HTD : Hadis tetkikleri dergisi = Journal of hadith studies

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt8
Süreli Sayı [Dergi]
13191616

Islamic economic studies

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / TarihJanuary
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt17