Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Tür [2]
Alt Biçim [1]
Şekil [2]
Ortam [2]
Konu [1]
Dil [4]
Yayın Tarihi [20]
Yayınlayan [20]
Süre [7]
Süreli / Yıl [20]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Darülfünun İlahiyat Fakültesi mecmuası : Tarihi, ictimai, dini, felsefi

1926
Süreli / Yıl1926
Süreli / TarihMart
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Milli tetebbular mecmuası

1915
Süreli / Yıl1915
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
13019961

Türk psikoloji yazıları

1998
Süreli / Yıl1998
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
2146796X

Yükseköğretim Dergisi

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
21475563

Hendese : Bilim, teknoloji ve düşünce dergisi

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / TarihMayıs
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
21473773

Harvard business review Türkiye

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / TarihKasım
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
21466181

Atılım Üniversitesi sosyal bilimler dergisi =Atılım University Social Sciences Journal

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihKasım
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
21464936

ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi = Adam Academy Journal of Social Sciences

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
21478473

Gençlik Araştırmaları Dergisi = Journal of Youth Research

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
21478724

Ankara Araştırmaları dergisi = Journal of Ankara Studies

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
21473668

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi = HAK-İŞ International

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Tarih2012-2
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1