Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Tür [2]
Alt Biçim [1]
Şekil [2]
Ortam [2]
Konu [1]
Dil [4]
Yayın Tarihi [20]
Yayınlayan [20]
Süre [8]
Süreli / Yıl [20]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [20]
Süreli Sayı [Dergi]

Darülfünun İlahiyat Fakültesi mecmuası : Tarihi, ictimai, dini, felsefi

1926
Süreli / Yıl1926
Süreli / TarihMart
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]

Milli tetebbular mecmuası

1915
Süreli / Yıl1915
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
13047582

Akademik gıda : Gıda bilimi ve teknolojisi dergisi = Academic food journal

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / TarihMart-Nisan
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]
13047582

Akademik gıda : Gıda bilimi ve teknolojisi dergisi = Academic food journal

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / TarihNisan-Mayıs
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt10
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
21465959

Yükseköğretim ve bilim dergisi = Journal of higher education and science

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / TarihAğustos
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13011359

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]
21461333

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihNisan-Eylül
Süreli / Sayı2
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13019961

Türk psikoloji yazıları

1998
Süreli / Yıl1998
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı [Dergi]
1302552x

Rekabet dergisi

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / TarihNisan
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt13
Süreli Sayı [Dergi]
13087338

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Uşak University Social Sciences Journal

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihKış
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt4