Tür: e-Kitap Bulunan: 4.873 Adet 0.004 sn
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Bölüm [1]
Oda [2]
Alt Biçim [19]
Şekil [1]
Ortam [2]
Yazar [19]
Dil [7]
Yayın Tarihi [20]
Yayınlayan [20]
e-Kitap
e-Kitap [Rapor]
9789752459861

Yeni sistemde yeni ekonomi : detaylı bir yol haritası önerisi / GİRİŞ 9 TAKDİM 7, Mevlüt Tatlıyer, Şerif Dilek

TAKDİM | 7 GİRİŞ | 9 SANAYİ POLİTİKASI | 11 TARIM POLİTİKASI | 17 MALİYE POLİTİKASI | 25 PARA POLİTİKASI VE FİNANS | 33 KURUMLAR VE BÜROKRASİ | 45 h | 53 ÖZET: Türkiye 2000’lerde birçok açıdan önemli oranda dönüşerek kişi başı milli gelirin 10 bin doların üzerine çıktığı ve ihracat hacminin ise 160 milyar dolara ulaştığı güçlü bir ekonomi haline gelmiştir. Siyasi istikrar ve yapısal reformlar Türkiye ekonomisinin yakaladığı bu başarıda kilit rol oynamıştır. Türkiye’nin birkaç adım daha ileri giderek her yönüyle kalkınmış ve gelişmiş bir ülke olması için yine siyasi istikrar ve yeni nesil yapısal reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi söz konusu dönüşümlerin yaşanabilmesi noktasında çok önemlidir. 24 Haziran seçimlerinin akabinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin potansiyel olarak sahip olduğu kurumsal derinlik ve koordinasyon kapasitesi Türkiye’nin tam anlamıyla sanayileşebilmesi ve küresel ölçekte önemli/güçlü bir aktör olabilmesi noktasında önemli bir fırsat penceresi açmıştır. Söz konusu fırsat penceresinin iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi adına bu raporda yeni sistemde Türkiye’nin önünü açabilecek ekonomik reform ve dönüşümler sanayi politikası, tarım politikası, maliye politikası, para politikası, kurumsal sistem ve bürokrasi olmak üzere beş boyutta ele alınmıştır. Her boyut kapsamında da birçok politika önerisinde bulunulmuştur.
2018
e-Kitap [Eğitim]
e-Kitap [Eğitim]
9783319329741

Teaching and Learning of Calculus / Imène Ghedamsi David Bressoud

David Bressoud, Imène Ghedamsi, Victor Martinez-Luaces, Günter Törner
2016
e-Kitap [Eğitim]
e-Kitap [Eğitim]
e-Kitap [Eğitim]
e-Kitap [Eğitim]
e-Kitap [Eğitim]
9783319407296

Problem Solving in Mathematics Education / Manuel Santos-Trigo Peter Liljedahl

Peter Liljedahl, Manuel Santos-Trigo, Uldarico Malaspina, Regina Bruder
2016
e-Kitap [Eğitim]
9783319418131

Research on Teaching and Learning Mathematics at the Tertiary Level / Victor Giraldo Irene Biza

Irene Biza, Victor Giraldo, Reinhard Hochmuth, Azimehsadat Khakbaz, Chris Rasmussen
2016
e-Kitap [Eğitim]
9783319422664

Interdisciplinary Mathematics Education / Wolff-Michael Roth Julian Williams

Julian Williams, Wolff-Michael Roth, David Swanson, Brian Doig, Susie Groves, Michael Omuvwie, Rita Borromeo Ferri, Nicholas Mousoulides
2016
e-Kitap [Eğitim]